Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế Việt Mỹ VAIC Tổ Chức HALLOWEEN DAY – TRICK OR TREAT 2023

𝑪𝒉𝒐 𝒌𝒆̣𝒐 𝒏𝒈𝒂𝒚, 𝒉𝒂𝒚 𝒃𝒊̣ 𝒈𝒉𝒆̣𝒐 đ𝒂̂𝒚? 𝑪𝒉𝒐 𝒌𝒆̣𝒐 𝒏𝒈𝒂𝒚, 𝒉𝒂𝒚 𝒃𝒊̣ 𝒈𝒉𝒆̣𝒐 đ𝒂̂𝒚? Sáng Chủ nhật (29/10/2023), VAIC đã tổ chức cho học viên các lớp cuối tuần tham gia cho kẹo “Trick or Treat” tập thể cùng với giáo viên nước ngoài, để các bạn có cơ hội trải nghiệm một trong những […]

[wonderplugin_gridgallery id=1]

Bình luận gần đây

    Danh mục