15
NĂM KINH NGHIỆM
Địa điểm gần bạn
45
KHÓA HỌC CÁC CẤP ĐỘ
Tìm hiểu ngay
842
HỌC VIÊN ĐANG HỌC
Xem chi tiết
language-tests

Bài kiểm tra ngôn ngữ

Bài kiểm tra ngôn ngữ trực tuyến độc quyền và miễn phí dành cho bạn để có bản báo cáo sơ bộ về khả năng ngôn ngữ của bạn.
Tìm hiểu thêm
bussiness-english

Chương trình Ngôn ngữ Thương mại

Khóa học Ngoại ngữ đặc biệt được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu học và nâng cao trình độ ngôn ngữ để sử dụng trong công việc của người đi làm.
Tìm hiểu thêm
junior-program

Chương trình ngoại ngữ Thiếu nhi

Chương trình dạy và học ngoại ngữ với chất lượng tốt dành cho lứa tuổi thiếu nhi, học tập và thực hành cùng giáo viên bản ngữ.
Tìm hiểu thêm

SỰ KIỆN

- Các lớp ngôn ngữ mới theo trình độ.
- Các hoạt động ngoại khóa luyện tập ngôn ngữ.

Tin tức mới nhất

Những tin tức mới nhất về giáo dục.

Việt Mỹ - VAIC
20/01/2016

Thành công với khóa học Online

HỌC VIÊN NÓI GÌ?

Cảm nhận của học viên đã trải nghiệm các khóa học của VAIC

peter

Peter Packer

Front-end Developer

“ LearnPress WordPress LMS Plugin designed with flexible & scalable eLearning system in mind. This WordPress eLearning Plugin comes up with 10+ addons (and counting) to extend the ability of this WordPress Learning Management System. This is incredible. ”

manuel

Manuel

Designer

“ LearnPress is a comprehensive LMS solution for WordPress. This WordPress LMS Plugin can be used to easily create & sell courses online. Each course curriculum can be made with lessons & quizzes which can be managed with easy-to-use user interface, it never gets easier with LearnPress. ”

john-doe

John Doe

Art director

“ LearnPress is a WordPress complete solution for creating a Learning Management System (LMS). It can help me to create courses, lessons and quizzes and manage them as easy as I want. I’ve learned a lot, and I highly recommend it. Thank you. ”

elsie

Elsie

Copyrighter

“ You don’t need a whole ecommerce system to sell your online courses. Paypal, Stripe payment methods integration can help you sell your courses out of the box. In the case you wanna use WooCommerce, this awesome WordPress LMS Plugin will serve you well too. ”

anthony

Anthony

CEO at Thimpress

“ Education WP Theme is a comprehensive LMS solution for WordPress Theme. This beautiful theme based on LearnPress – the best WordPress LMS plugin. Education WP theme will bring you the best LMS experience ever with super friendly UX and complete eLearning features. ”

jackson

Susan Jackson

WordPress Developer

“ Education WP is a special build for an effective education & Learning Management System site. Education WP is the next generation & one of the best education WordPress themes which contains all the strength of eLearning WP and comes with better UI/UX. ”