TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ VIỆT MỸ VAIC THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM: Từ Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Việt Mỹ VAIC (135 Thống Nhất –  Vạn Thắng – Nha Trang) sang Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Việt Mỹ VAIC (STH45.24 Thích Quảng Đức – KĐT Hà Quang 2 – Phước Hải – Nha Trang) Nhằm đáp ứng nhu cầu học […]