Chương Trình Anh Văn Mẫu Giáo

  • Giáo trình Doodle Town

Cuốn sách học sinh Doodle Town có bốn nhân vật đáng yêu sẽ đưa cả lớp của bạn vào cuộc hành trình khám phá! Các bé sẽ khám phá tiếng Anh thông qua âm nhạc, chuyển động, đối thoại, câu chuyện, giá trị, nội dung dựa trên chủ đề (CLIL) và tư duy sáng tạo.

STT TÊN  LỚP Thời gian học Giáo viên Giáo trình
1 NURSERY 1 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN DOODLE TOWN NURSERY
2 NURSERY 2 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
3 KITTY 1 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN DOODLE TOWN 1
4 KITTY 2 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
5 KITTY 3 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
6 KITTY 4 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN DOODLE TOWN 2
7 KITTY 5 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
8 KITTY 6 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
9 MICKEY 1 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN DOODLE TOWN 3
10 MICKEY 2 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
11 MICKEY 3 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN

Some placeholder content for the first accordion panel. This panel is shown by default, thanks to the .show class.

Some placeholder content for the second accordion panel. This panel is hidden by default.

And lastly, the placeholder content for the third and final accordion panel. This panel is hidden by default.
  • Giáo trình 4 bộ
  • Thời gian học 11 tuần/lớp
  • Học viên 15/lớp
  • Bài tập
  • Thi cuối khóa