Chương Trình Anh Văn Tổng Quát

 • Giáo trình English ID

Bộ giáo trình English ID dành cho sinh viên và người đi làm.

Với thiết kế độc đáo và hàng loạt chủ đề vô cùng hấp dẫn, thôi thúc người học bày tỏ quan điểm cá nhân và dần xây dựng cho mình một bản sắc riêng biệt.

Bộ giáo trình ID English còn đính kèm video, ID Café, phim tình huống để người học tham khảo nhằm thực hành những kỹ năng nghe – nói chuyên nghiệp.

*Điểm nổi bật

  • Tiêu đề bài học là những câu hỏi mà học sinh cần phải trả lời trong suốt quá trình học
  • Sử dụng tranh ảnh và ngữ cảnh để diễn tả từ vựng
  • Đưa ra những cảnh báo và lỗi mà học sinh thường hay mắc phải
  • Thế giới của tiếng Anh: thực tế thú vị và lời khuyên học tập
  • Tài liệu video miêu tả các chủ đề với bối cảnh thực (ID in action)
LỚP THỜI LƯỢNG GIÁO VIÊN GIÁO TRÌNH    
 
ID- STARTER 45 giờ / 10 tuần 1/2VN  + 1/2 NN  English ID starter
ID 1A 45 giờ / 10 tuần 1/2 VN  + 1/2 NN  English ID 1A (A1)
ID 1B 45 giờ / 10 tuần 1/2 VN  + 1/2 NN English ID 1B (A1-A2)
ID 2A 45 giờ / 10 tuần 1/2 VN  + 1/2 NN English ID 2A (A2)
TRUNG CẤP
ID 2B 45 giờ / 10 tuần 1/2 VN  + 1/2 NN English ID 2B
ID 3A 45 giờ / 10 tuần 1/2 VN  + 1/2 NN English ID 3A
ID 3B 45 giờ / 10 tuần 1/2 VN  + 1/2 NN English ID 3B
 • Giáo trình 7 bộ
 • Thời gian học 10 tuần/lớp
 • Học viên 15/lớp
 • Bài tập
 • Thi cuối khóa