TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Với thiết kế độc đáo và hàng loạt chủ đề vô cùng hấp dẫn, thôi thúc người học bày tỏ quan điểm cá nhân và dần xây dựng…

LỚP THỜI LƯỢNG GIÁO VIÊN GIÁO TRÌNH    
 
ID- STARTER 45 giờ / 10 tuần 1/2VN  + 1/2 NN  English ID starter
ID 1A 45 giờ / 10 tuần 1/2 VN  + 1/2 NN  English ID 1A (A1)
ID 1B 45 giờ / 10 tuần 1/2 VN  + 1/2 NN English ID 1B (A1-A2)
ID 2A 45 giờ / 10 tuần 1/2 VN  + 1/2 NN English ID 2A (A2)
TRUNG CẤP
ID 2B 45 giờ / 10 tuần 1/2 VN  + 1/2 NN English ID 2B
ID 3A 45 giờ / 10 tuần 1/2 VN  + 1/2 NN English ID 3A
ID 3B 45 giờ / 10 tuần 1/2 VN  + 1/2 NN English ID 3B
  • Giáo trình 7 bộ
  • Thời gian học 10 tuần/lớp
  • Học viên 15/lớp
  • Bài tập
  • Thi cuối khóa