Chương Trình Anh Văn Thiếu Niên

GIÁO TRÌNH GATEWAY

Bộ sách này chính là một khóa học phong phú về học thuật dành cho học sinh tuổi teen, chú trọng xây dựng các kỹ năng thi, tư duy phản biện và tập trung vào các kỹ năng sống.Sách học khuyến khích học sinh đóng một vai trò tích cực trong việc học của chính mình. Bằng cách sử dụng các bài thuyết trình video ngữ pháp cùng với nội dung kỹ thuật số tương tác đầy đủ giúp việc học hiệu quả hơn, sẽ giúp người học luyện thuần thục các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh đạt hiệu quả nhanh chóng.

CẤP ĐỘ KET

STT TÊN  LỚP Thời gian học Giáo viên Giáo trình
1 PRE- KET 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN VAIC biên soạn
2 KET 1 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way A1+
3 KET 2 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way A1+
4 KET 3 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way A1+
5 KET 4 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way A1+
6 KET 5 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way A2
7 KET 6 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way A2
8 KET 7 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way A2
9 KET 8 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way A2

CẤP ĐỘ PET

STT TÊN  LỚP Thời gian học Giáo viên Giáo trình
1 PET 1 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way B1
2 PET 2 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way B1
3 PET 3 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way B1
4 PET 4 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way B1
5 PET 5 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way B1+
6 PET 6 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way B1+
7 PET 7 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way B1+
8 PET 8 44 giờ/ 11 tuần ½VN  + ½ NN Gate Way B1+

 

  • Giáo trình 5 bộ
  • Thời gian học 11 tuần/lớp
  • Học viên 15/lớp
  • Bài tập
  • Thi cuối khóa