Chương Trình Anh Văn Thiếu Nhi

  • Giáo trình Academy Stars

Academy Stars giáo trình học thuật, thích hợp cho việc học và ghi nhớ của trẻ khi mới bắt đầu học ngoại ngữ,kết hợp giữa một hệ thống bài học đi sâu vào các kỹ năng với phần ngữ pháp trọng tâm được minh họa thông qua đồ họa hết sức sáng tạo để đi đến mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ người học trên con đường chinh phục sự xuất sắc trên con đường học tập tiếng Anh.

Trong bộ giáo trình dành cho”giai đoạn vàng” này, Macmillan sử dụng rất nhiều các phương pháp tiếp cận với kỹ năng đọc, viết và nói như cách dạy tiếng Anh cho trẻ em tại Mỹ. Cấu trúc ngôn ngữ được giới thiệu và thực hành để cung cấp cho một nền tảng vững chắc về ngữ pháp ngay từ đầu.

  • Giáo trình Give Me Five

Giúp trẻ tiếp xúc và yêu thích ngôn ngữ được ưu tiên hơn là giảng dạy chuyên sâu. Các Bé sẽ được tham gia vào các bài hát, trò chơi, hoạt động thủ công nhỏ và hát theo vần điệu cũng như các hoạt động chơi game. Các hoạt động tương tác khác trong lớp học đều được thiết kế để phát triển kỹ năng của Bé cho việc đọc, viết, nghe và nói. Các Bé sẽ trải nghiệm phương pháp giảng dạy ngôn ngữ như học sinh bản xứ nhiều hơn; đọc sách nhiều hơn, viết cũng tốt hơn.

STT TÊN  LỚP Thời gian học Giáo viên Giáo trình
1 STARTERS 1 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN ACADEMY STARS STARTER
2 STARTERS 2 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
3 STARTERS 3 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN GIVE ME FIVE 1
4 STARTERS 4 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
5 STARTERS 5 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
6 MOVERS 1 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN GIVE ME FIVE 2
7 MOVERS 2 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
8 MOVERS 3 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
9 MOVERS 4 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN GIVE ME FIVE 3
10 MOVERS 5 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
11 MOVERS 6 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
12 FLYERS 1 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN GIVE ME FIVE 4
13 FLYERS 2 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
14 FLYERS 3 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
15 FLYERS 4 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN GIVE ME FIVE 5
16 FLYERS 5 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
17 FLYERS 6 44 giờ/ 11 tuần ½ VN  + ½ NN
  • Giáo trình 6 bộ
  • Thời gian học 11 tuần/lớp
  • Học viên 15/lớp
  • Bài tập
  • Thi cuối khóa