TIN TỨC

CEFR

Khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu – Common European Framework of References for Languages (được viết tắt là CEFR hoặc CEF) bao gồm 6 cấp độ khác nhau dung cho mục đích tham chiếu và đánh giá năng lực ngôn ngữ của từng cá nhân. Khung tham chiếu này trong thời gian đầu được xem là chuẩn tham chiếu thống nhất chung cho các nước trong khối Cộng đồng Châu Âu và dần dần được các nước khác trên thế giới tiếp nhận và sử dụng, trong đó có Việt Nam.

cefr-diagram-large.jpg

Khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu tại Việt Nam được sử dụng khá rộng rãi như là các chuẩn mực ngôn ngữ dành cho giáo viên các cấp (giáo viên tiếng Anh bậc Tiểu học chuẩn B1, bậc Trung học Cơ sở B2 và bậc Trung học Phổ thông chuẩn C1), sinh viên tốt nghiệp chuyên ngữ chuẩn C1, sinh viên tốt nghiệp không chuyên ngữ chuẩn B1, đầu ra các chương trình Thạc sĩ chuẩn B1). Tương ứng với từng cấp độ trong khung tham chiếu (A1, A2, B1, B2, C1, C2) là những mô tả chi tiết về các kiến thức và kỹ năng mà học viên có thể thực hiện được. Khung tham chiếu này không phải là một kỳ thi hay chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS, TOEIC hay TOEFL mà chỉ phục vụ cho việc tham chiếu năng lực của người sử dụng ngôn ngữ. Tương ứng với mỗi cấp độ trong khung tham chiếu này là các mức điểm được xét tương đương đối với các chứng chỉ quốc tế (ví dụ như cấp độ B1 tương đương với IELTS 4.5).

Song hành với 6 cấp độ trong khung tham chiếu chung Châu Âu là các chứng chỉ do CAMBRIDGE ESOL biên soạn, tổ chức thi và cấp chứng nhận. Các kỳ thi phổ biến nhất hiện nay được sử dụng chung với khung tham chiếu này bao gồm: (1) Đối với đối tượng học viên trẻ em: Starters (tiền A1), Movers (A1), Flyers (A2) và (2) Dành cho mọi đối tượng: KET (A2), PET (B1), FCE (B2), CAE (C1) CPE (C2).

Tại Việt Mỹ, chương trình học và ôn thi các chứng chỉ theo khung tham chiếu Châu Âu được thiết kế lồng ghép theo hướng chuyển dịch dần từ chương trình Chứng chỉ Quốc Gia A, B, C sang định hướng các chuẩn tiếng Anh quốc tế. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2014, chương trình chứng chỉ quốc gia của Việt Mỹ được chính thức điều chỉnh thành 6 cấp độ A1, A2 (tương đương cấp độ A2 khung CEFR), cấp độ B1, B2 (tương đương cấp độ B1- khung CEFR) và C1, C2 (tương đương cấp độ B2 khung CEFR). Chương trình sử dụng bộ giáo trình American English File của nhà xuất bản Oxford và chính thức chuyển dịch sang cách dạy đan xen toàn diện các kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ.

Khi hoàn thành cấp độ A2 và B2, học viên được khuyến khích đăng ký tham dự khóa ôn thi chứng chỉ KET và PET quốc tế trong vòng 6 tuần và đăng ký tham gia thi chứng chỉ KET và PET do Cambridge ESOL tổ chức ngay tại Gia Việt (Xem lịch khai giảng các lớp Ôn thi KET, PET tại Việt Mỹ).