15:09 - 16/09/2015

Tiếng Anh thiếu nhi

Chương trình được thiết kế mang tính liên tục khép kín từ cấp độ thiếu nhi lên thiếu niên và liên thông sang chương trình tiếng Anh học thuật, vừa giúp trẻ xây dựng vốn kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ vững chắc, vừa xây dựng sự tự tin trong giao tiếp ngay từ đầu

© 2015 - Thiết kế website bởi Đẳng Cấp Việt